Acte necesare pentru a vinde un autoturism 2022

Acte necesare pentru a vinde un autoturism 2022
Vânzarea unei mașini este un proces de durată, iar dacă nu știi ce ai de făcut pas cu pas, este posibil ca acesta să îți pară extrem de dificil. Pentru ca lucrurile să meargă bine din momentul în care ai pus anunțul de vânzare a mașinii până în momentul în care predai cheile, este important ca pentru fiecare etapă să știi exact pașii care trebuie făcuți și de ce documente ai nevoie pentru a nu pierde timp și resurse în mod inutil.

Pentru că într-adevăr, timpul și alergătura reprezintă problema de temut a celor care doresc să facă tranzacții de acest fel, există astăzi și servicii care facilitează întregul proces, iar unul dintre acestea este cel de trimitere online a actelor necesare pentru a scoate fiscalul, așa cum procedează unele site-uri ale primăriilor din București. 

Totul începe cu stabilirea unui preț corect 

Atunci când vrei să înstrăinezi un bun, ai două posibilități: fie îl vinzi, iar în schimbul acestuia pretinzi o sumă de bani, fie propui un schimb echitabil cu un bun care are aproximativ aceeași valoare. Același lucru se aplică și în cazul în care bunul respectiv este un vehicul. În cazul în care alegi totuși varianta vânzării, există câteva aspecte de care trebuie să ții cont, iar primul dintre acestea se referă la stabilirea sumei pe care o pretinzi în schimbul mașinii. Pentru ca prețul pe care îl propui să fie unul corect, iar șansele de vânzare să fie crescute, poți consulta prețul pieței pentru o mașină asemănătoare. Intră pe site-urile de profil, studiază piața, propune prețul și postează anunțul, apoi așteaptă clientul. 

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport în cinci exemplare 

În procesul de vânzare-cumpărare a unui vehicul, unul dintre cei mai importanți pași pe care trebuie să îi faci este să închei un contract de înstrăinare-dobândire. Simplu de zis, dar nu atât de ușor de făcut. Deși acesta nu trebuie încheiat în mod obligatoriu în fața unui notar autorizat, ba chiar mai mult decât atât, nu există o obligație legală în acest sens, contractul de înstrăinare-dobândire reprezintă primul document care ți se solicită în momentul în care dorești să radiezi vehiculul din evidența proprietarului actual în cazul în care acesta este scopul final al tranzacției. 

Nu numai că este nevoie de încheierea unui contract de înstrăinare-dobândire a mașinii, însă acesta trebuie încheiat în cinci exemplare și trebuie să respecte formatul impus conform modelului ITL-054. Dintre cele cinci exemplare, unul va rămâne în arhiva organului fiscal local de unde a fost scos din evidență vehiculul, unul rămâne la persoana care vinde mașina, unul la persoana care cumpără mașina, unul va fi depus la organul fiscal local unde are cumpărătorul domiciliul, iar unul va fi anexat dosarului de înregistrare a vehiculului care se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. 

Achitarea taxelor,  impozitelor și eliberarea fiscalului

Contractul de înstrăinare-dobândire trebuie semnat atât de vânzător, cât și de cumpărător, iar originalul, împreună cu cele patru copii validate vor fi prezentate autorităților fiscale locale în vederea scoaterii vehiculului din evidență. Pentru a fi posibil acest lucru, trebuie achitate toate taxele și impozitele până în acel moment, inclusiv impozitul pe vehicule, acesta nemaiputând fi recuperat și fiind sarcina exclusivă a vânzătorului, și completate formularele aferente care pot fi obținute fie de la ghișeul instituției, fie pot fi accesate pe paginile instituției, acolo unde pot fi găsite și informațiile despre depunerea actelor online pentru eliberarea fiscalului. 

Actele de identificare a mașinii și proprietarului 

Pentru ca procesul de vânzare să fie încheiat, nu mai este nevoie decât de punerea laolaltă a documentelor de identificare a proprietarului, respectiv a mașinii. Alături de o copie după cartea de identitate a celui care va deveni curând fost proprietar al mașinii, este nevoie atât de cartea mașinii, în original și copie, cât și de talonul acesteia. În calitate de vânzător, nu uita să îi înmânezi viitorului proprietar al mașinii cartea de service, asigurarea mașinii și orice alte documente sau obiecte pe care le consideri importante pentru buna funcționare a lucrurilor. 

Acestea fiind finalizate, totul va reveni de acum în sarcina cumpărătorului. Cel care achiziționează mașina va fi nevoit să o înmatriculeze într-un termen de maximum 90 de zile de la data scrisă pe talon considerată data înstrăinării de către fostul proprietar, iar pentru a face acest lucru va fi nevoie de întocmirea unui dosar cu documente specifice. 

Acte necesare pentru înscrierea vehiculului 

Primul pas care trebuie făcut după ce ai intrat în posesia mașinii și a documentelor de la vânzător este acela de a înregistra vehiculul la Direcția de Taxe și Impozite, completând o declarație fiscală. Pentru aceasta, termenul este de 30 de zile de la data dobândirii vehiculului, iar declarația fiscală poate fi obținută de la ghișeul instituției locale sau de pe site-ul acesteia. Împreună cu documentele obținute de la vânzător, respectiv contractul de înstrăinare-dobândire și actele mașinii, poți iniția procesul de înregistrare a vehiculului la DRPCIV ( Direcția Regim de Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor). Începi prin a  completa dosarul pentru înmatriculare cu cererea prin care soliciți acest lucru, adaugi  certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent teritorial, certificatul de înmatriculare sau talonul auto, în original, dovada de plată a plăcuțelor de înmatriculare, copie după contractul de asigurare auto obligatorie încheiat pe numele noului proprietar, dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare, respectiv actul de identitate al solicitantului, în original și copie. 

Vânzarea unei mașini de către o persoană juridică 

În cazul în care mașina este vândută de o persoană juridică, pe lângă documentele mai sus menționate, pentru scoaterea din evidență a unui vehicul este nevoie și de ultima balanță contabilă, de ultimul bilanț contabil, respectiv de certificatul constatator al companiei. De asemenea, pentru înmatriculare va fi nevoie de documente prin care se atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, respectiv împuternicirea reprezentantului legal al acestora. 

Informare corectă pentru vânzarea unei mașini 

Pe scurt, pentru a face o astfel de tranzacție este nevoie să faci câteva drumuri la instituțiile statului, să plătești câteva taxe și, de asemenea, de câteva documente bine puse la punct. Cele două instituții implicate în tranzacțiile de înstrăinare sau dobândire/înmatriculare de mașini sunt Direcția de Taxe și Impozite, respectiv Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. 

Pentru a face ca lucrurile să se realizeze mai rapid și mai eficient, poți depune, acolo unde posibil, documentele online în vederea obținerii unor acte necesare, așa cum este cazul obținerii fiscalului necesar vânzării. De asemenea, poți alege să faci online și plata unor taxe necesare, așa cum este contravaloarea certificatului de înmatriculare sau a plăcuțelor cu numerele mașinii sau chiar contravaloarea asigurării auto, urmând să te asiguri că documentele aferente plăților le vei avea și în format fizic pentru depunerea dosarului de înmatriculare. 

Nu uita să acorzi o atenție deosebită fiecărui aspect specific, astfel încât procesul să fie unul încheiat cu succes.  Astfel, ai grijă la stabilirea unui preț corect al vânzării, întocmirea contractului de înstrăinare-dobândire în cinci exemplare, obținerea ștampilelor pentru scoaterea și luarea în evidențele fiscale a vehiculului, completarea cererilor necesare pentru obținerea documentelor, asigurarea documentelor de identificare a mașinii, respectiv a proprietarului (fostul proprietar și viitorul proprietar), asigurarea achitării tuturor taxelor la zi sau asigurarea obligatorie a vehiculului și altele asemenea. 

Având la dispoziție toate informațiile necesare, vânzarea, respectiv dobândirea unui vehicul și înmatricularea acestuia nu îți vor mai părea lucruri atât de greu realizabile.